FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

- gotówką lub kartą w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście,

- przelewem bankowym,

- przelewem elektronicznym w ramach systemu payu.pl.

3.2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta.

3.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Sprzedawca realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sprzedawcy. Okres płatności w ramach przelewu bankowego wynosi 7 dni roboczych. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.