KOSZTY WYSYĹKI I DOSTAWA TOWARĂW

Do kaĹźdego zamĂłwienia doliczane sÄ koszty przesyĹki. Koszt przesyĹki jest waĹźny w momencie zĹoĹźenia zamĂłwienia. Jest on rĂłwnieĹź uzaleĹźniony od wagi i gabarytĂłw paczki. ZamĂłwiony towar dostarczany jest za poĹrednictwem firmy kurierskiej âŚ.. 

PrzykĹadowe koszty  wysyĹki sÄ podane poniĹźej: 

Istnieje rĂłwnieĹź moĹźliwoĹÄ odbioru osobistego w siedzibie firmy w Sosnowcu.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z USTAWÄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument moĹźe odstÄpiÄ od umowy i zrezygnowaÄ z towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny, w ciÄgu 14 dni od daty odebrania przesyĹki. Jest to moĹźliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie byĹ uĹźywany, pociÄty,  lub nie zostaĹ w Ĺźaden sposĂłb zniszczony. Razem z towarem naleĹźy zwrĂłciÄ otrzymany paragon lub kserokopiÄ faktury. wiolamoda.pl gwarantuje zwrot peĹnej kwoty wpĹaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyĹkÄ. Klient samodzielnie pokrywa koszty odesĹania towaru.

W przypadku reklamacji prosimy o przesĹanie wadliwego towaru do naszego sklepu na adres ul.DĹugosza 15/40 41-219 Sosnowiec. Koszty zwiÄzane z odesĹaniem reklamacji oraz koszty ponownego wysĹania sprawnego towaru ponosi wiolamoda.pl. Do reklamowanej przesyĹki naleĹźy doĹÄczyÄ paragon lub fakturÄ wraz z opisem przyczyny zwrotu. Towar zostanie wymieniony na peĹnowartoĹciowy jeĹźeli tylko bÄdzie to moĹźliwe. JeĹli nie bÄdzie moĹźliwoĹci wymiany towaru na nowy, peĹnowartoĹciowy, wiolamoda.pl zwrĂłci zamawiajÄcemu peĹnÄ kwotÄ wpĹaconÄ na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyĹkÄ. Za towar wadliwy uznaje siÄ taki, ktĂłry posiada wady, nie wynikĹe z powodu standardowego uĹźytkowania.